Menu

Logorytmika

obraz12

LOGORYTMIKA
Studio Tańca i Muzyki RYTM
oferuje zajęcia z LOGORYTMIKI

Agnieszka Loska jako wykładowca akademicki i trener tej dyscypliny prowadzi zajęcia z logorytmiki w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach.

Z oferty można skorzystać przez kontakt telefoniczny lub mailowy.
Nasza oferta obejmuje całą Polskę i wybrane placówki zagraniczne.

Zachęcamy wszystkie uczelnie z kierunkiem Logopedii do współpracy!!!
Na naszych zajęciach z logopedii uczymy metod stosowanych w logopedii i rehabilitacji osób z wadami słuchu. Stosowana przez nas technika polega na łączeniu terapii logopedycznej z rytmiką. Oddziałuje ona na sfery: słuchową, słuchowo-ruchową oraz ruchową osób poddawanych leczeniu lub rehabilitacji. Nasza metoda znajduje zastosowanie głównie w pracy z dziećmi. Najistotniejszym elementem w stosowanych przez nas w ćwiczeniach werbalno-ruchowych jest rytm. Rozwijają one umiejętności sprawnego wykonywania ruchów w pełnym zakresie oraz pomagają prawidłowo rozwinąć orientację  czasowo-przestrzenną. Całość logorytmicznych zabiegów sprzyja koncentracji i stymuluje do myślenia. W praktyce wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych przynosi wiele radości. Logorytmika przybiera formę zabawy, dzięki której kształcimy ruch całego ciała, zwane makroruchami. Pośrednio usprawniamy też narządy mowy, czyli mikroruchy. Głównym celem naszych zajęć z logorytmiki jest korygowanie wad mowy i słuchu z jednoczesnym uwrażliwieniem na cechy wspólne muzyki i  mowy, takie jak: RYTM, melodia, tempo, dynamika czy barwa dźwięku.