Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ADMINISTRATOR”- Firma STUDIO TAŃCA I MUZYKI RYTM z siedzibą w Tychach, ul. Elizy Orzeszkowej 34/38 , wpisany do Ewidencji działalności Gospodarczej, NIP: 6351012486, REGON: 272696924

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz
warsztaty muzyczne dla nauczycieli

Kolory tęczy

Rytm

Trzy warsztaty w jednym:
piosenka z ruchem, taniec oraz scenariusz

 1. Warsztat „Kolory tęczy” 2018
 2. Dodatek taneczny „Tańce lekkie, łatwe i przyjemne”
 3. Scenariusz na zakończenie przedszkola „Coś się kończy, coś zaczyna”

Podczas warsztatów muzyczno-tanecznych uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć wielu form umuzykalnienia: zabaw z piosenką, łatwych choreografii, zabaw przestrzenno-ruchowych, instrumentacji, pracy z rekwizytem.

Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji muzycznych, które zwiększą efektywność pracy nauczyciela w zakresie wychowania muzycznego oraz pozwolą skutecznie zrealizować podstawę programową (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.).

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli przedszkola
 • nauczycieli klas I-III szkół podstawowych
 • pracowników świetlicy
 • osób zajmujących się szeroko rozumianą edukacją dzieci

Uczestnik po szkoleniu uzyska wiedzę, w zakresie:

 • aktualnych metod pedagogicznych w zakresie sztuki muzycznej
 • metod realizacji podstawy programowej dotyczącej „zadań przedszkola”
 • metod realizacji podstawy programowej dotyczącej „osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego”
 • zasad scenicznych przy tworzeniu imprez okolicznościowych zarówno w przedszkolu, szkole jak i poza placówką (teatr, dom kultury, scena)

Uczestnik po szkoleniu nabędzie umiejętności, w zakresie:

 • nauczania swoich podopiecznych 24 piosenek oraz 7 tańców
 • tworzenia układów ruchowych do piosenek
 • tworzenia instrumentacji do piosenek
 • organizacji uroczystości pożegnalnej, na koniec roku szkolnego
 • doboru rekwizytów do utworów muzycznych
 • organizacji dzieciom atrakcyjnych zajęć muzycznych

Uczestnik po szkoleniu nabędzie kompetencje, w zakresie:

 • wokalnym i tanecznym
 • improwizacji ruchowej
 • instrumentacji na dziecięcych instrumentach perkusyjnych
 • podstaw scenicznych

Co zawiera cena?

 1. udział w 3 warsztatach – czas trwania 9h dydaktycznych
 2. materiały warsztatowe:
 • Książka „KOLORY TĘCZY” ze słowami piosenek oraz opisem ruchu i instrumentacji do piosenek
 • płyta CD „KOLORY TĘCZY”
 • zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach „KOLORY TĘCZY”
 • zeszyt w formacie A4 z opisami choreografi „TAŃCE LEKKIE, ŁATWE I PRZYJEMNE”
 • płyta CD „TAŃCE LEKKIE, ŁATWE I PRZYJEMNE”
 • zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach „TAŃCE LEKKIE, ŁATWE I PRZYJEMNE”
 • materiał muzyczny i opisowy z warsztatów nr II, „Śpiewaj i tańcz”
 • książka ze scenariuszem imprezy na zakończenie roku, „COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA”
 • piosenki oraz opis ruchu i instrumentacji do piosenek „COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA”
 • płyta CD „COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA”
 • teczka
 • regulamin warsztatów
 • mini niespodzianka
 • słodki poczęstunek

Kolory tęczy – program

Warsztat „Kolory tęczy” zawierają 17 piosenek dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat, wraz z opracowaniem ruchowym, tanecznym oraz na dziecięce instrumenty perkusyjne. Przekrój tematyczny obejmuje cały rok szkolny.

Posłuchaj głównej piosenki

Spis piosenek

 1. „Kolory tęczy” – sł. i muz. Agnieszka Loska
 2. „Kapela rozwesela” – sł. Renata Łatanik, muz. Agnieszka Loska
 3. „Jesienne warkocze” – sł. Laura Maciejewska, muz. Agnieszka Loska
 4. „Urodziny ojczyzny” – sł. Laura Maciejewska, muz. Agnieszka Loska
 5. „Kosmos” – sł. Magdalena Polakowska, muz. Agnieszka Loska
 6. „Jestem sobie górnik” – sł. Renata Łatanik, muz. Agnieszka Loska
 7. „Mikołaju” – sł. Renata Łatanik, muz. Agnieszka Loska
 8. „Piękna Pani” – sł. Daria Moćko-Sacka, muz. Grzegorz Kusio
 9. „Anielska cza-cza” – sł. Daria Moćko-Sacka, muz. Agnieszka Loska
 10. „Bombkowe aniołki” – sł. Daria Moćko-Sacka, muz. Grzegorz Kusio
 11. „Dla babci i dziadka” – sł. Laura Maciejewska, muz. Grzegorz Kusio
 12. „Czyje dziecko?” – sł. Renata Łatanik, muz. Grzegorz Kusio
 13. „Kurczak i zając” – sł. Joanna Berger, muz. Agnieszka Loska
 14. „Tydzień” – sł. Magdalena Polakowska, muz. Agnieszka Loska
 15. „Rondo ta ta bum” – sł. i muz. Agnieszka Loska
 16. „Co mam?” – sł. Renata Łatanik, muz. Agnieszka Loska
 17. „Leśny kamyk” – sł. Renata Łatanik, muz. Agnieszka Loska
Rytm

Scenariusz na zakończenie przedszkola „Coś się kończy, coś zaczyna”

sł. Magdalena Polakowska, muz. Agnieszka Loska
Scenariusz zawiera 7 utworów i przeplatany jest tekstem mówionym:

 1. RADOŚNIE WITAMY
 2. POŻEGNAĆ NIE ŁATWO
 3. KIM JA BĘDĘ
 4. NA INSTRUMENTACH GRAM
 5. GDYBY NIE WY
 6. POLONEZ DLA MAMY I TATY
 7. WAKACYJNA PRZYGODA

TAŃCE LEKKIE, ŁATWE I PRZYJEMNE – to jak zwykle niespodzianka taneczna.

W tej części warsztatów umieściłam „HITY WARSZTATOWE” z drugiego warsztatu, który powstał 13 lat temu pod nazwą „Śpiewaj i tańcz”. Dzielę się więc ulubionymi piosenkami.

Do pobrania

Regulamin

Masz pytania dotyczące warsztatów?

Manager

Magdalena Zienkiewicz
T: 881 799 684
E: warsztaty@rytm.edu.pl

Zadzwoń