Menu

Studia podyplomowe

obraz13

AGNIESZKA LOSKA prowadzi wykłady akademickie z dziedziny wychowania muzycznego, rytmiki, tańca i umuzykalnienia
Współpracuje z uczelniami wyższymi:

  • Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Wyższą Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczną w Brzegu
  • Instytutem Studiów Podyplomowych w Tychach

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych w WSB w Dąbrowie Górniczej
Studia Podyplomowe na kierunku:

„RYTMIKA I TANIEC W WYCHOWANIU MUZYCZNO-RUCHOWYM DZIECI”

Dla kogo:
dla osób posiadających dyplom studiów wyższych I lub II stopnia, szukających zatrudnienia w instytucjach kultury i placówkach oświaty bądź ubiegających się po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich o tytuł nauczyciela tańca

  •  nauczycieli wczesnej edukacji zintegrowanej oraz specjalnych
  •  nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • nauczania początkowego
  • pracowników domów kultur i oświaty – animatorów oświatowo-kulturowych
  • pracowników regionalnych klubów i stowarzyszeń artystycznych
  • nauczycieli muzyki, umuzykalnienia, rytmiki, wychowania fizycznego, instruktorów tańca, muzykoterapeutów, fizjoterapeutów czy logopedów

Cel:

Umożliwienie i podwyższenie kwalifikacji muzyczno-ruchowych oraz wyposażenie w umiejętności włączania ruchu z muzyką do lekcji wychowania muzycznego, fizycznego, zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych.
Celem studiów z zakresu kształcenia muzyczno-ruchowego w najogólniejszym ujęciu jest przede wszystkim poszerzenie praktycznej wiedzy słuchaczy oraz doskonalenie ich umiejętności ruchowo-tanecznych i muzycznych.

Organizacja:
Spotkania odbywają się raz w miesiącu (sobota, niedziela) są dostępne dla studiujących z odległych miejscowości. Są to Studia Kwalifikacyjne trwające 3 semestry.
Więcej informacji pod adresem:
http://rekrutacja.wsb.edu.pl