Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ADMINISTRATOR”- Firma STUDIO TAŃCA I MUZYKI RYTM z siedzibą w Tychach, ul. Elizy Orzeszkowej 34/38 , wpisany do Ewidencji działalności Gospodarczej, NIP: 6351012486, REGON: 272696924

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz
oferta

ThetaHealing

O ThetaHealing

Zajmuję się tą metodą 5 lat, moje życie zmieniło się z nieszczęśliwego na cudowne, propaguję te metodę, ponieważ znam jej efekty, możliwości i znaczenie. Prowadzę badania naukowe w ramach doktoratu z nauk społecznych i w przyszłości zamierzam podzielić się wynikami badań o znaczeniu, możliwościach i efektach metody ThetaHealing w rozwoju osobistym człowieka.

Theta – częstotliwość fal mózgowych od 4 do 7,5 Hz – związana z pamięcią krótko- i długotrwałą, przypuszcza się, że to w niej następuje przyswajanie i utrwalanie nauczanych treści. Występuje podczas głębokiego, spokojnego snu oraz w momencie, gdy czujemy spełnienie, satysfakcję i przyjemność. Theta pojawia się głównie podczas medytacji, transu, hipnozy oraz w momencie doświadczania silnych emocji. Przy częstotliwości 4-7,5 Hz zanikają związki logiczne, a ciąg myślowy staje się niespójny.
Healing – uleczyć, uzdrawiać, koić, goić się.

Rytm

Jest to nadzwyczajna metoda uzdrawiania energią. Twórczynią jest Vianna Stibal, która sama pisze o metodzie w książce ThetaHealing Wprowadzenie do Nadzwyczajnej Metody Uzdrawiania Energią, następująco:

„Stan Theta, to stan głębokiej relaksacji. Fale mózgowe Theta zwalniają do częstotliwości od czterech do ośmiu cykli na sekundę. Mędrcy godzinami medytują aby osiągnąć ten stan, w którym mogą uzyskać absolutny spokój. Fale mózgowe Theta mogą zostać odczytane jako nasza podświadomość – stoją one na straży tej części naszego umysłu, która położona jest pomiędzy naszą świadomością i nieświadomością. W nich znajdują się wspomnienia i doznania. Od nich też zależy nasze nastawienie, schematy poglądów i zachowanie. Wierzymy, że ten stan umożliwia nam działanie na poziomie podświadomości”.

Podstawowe gałęzie drzewa ThetaHealing:

  1. Potęga słów i myśli
  2. Fale mózgowe
  3. Zmysły psychiczne i czakry
  4. Współtworzenie
  5. Potęga obserwacji i bycie świadkiem
  6. Rozkazywanie
  7. Stwórca wszystkiego co jest

Tyle o teorii, a z praktycznego punktu widzenia, metoda ta daje nieograniczone możliwości zmiany.

Zmiany na poziomie emocjonalnym – np. pozbycie się żalu, złości, nauczenie jak wybaczyć sobie i innym. Jak poradzić sobie z depresją, smutkiem, wyrzutami sumienia. Jak uwolnić się od natłoku myśli, od cierpienia z powodu nadmiaru jakiegoś uczucia, emocji.
Zmiany na poziomie fizycznym – czyli uzdrawianie. Uzdrowienie jest efektem końcowym, podczas uzdrawiania ciała, najpierw trzeba uzdrowić duszę na 4 poziomach.
Zmiany na poziomie umysłowym – dotyczą zmiany przekonań, wczytanych nam pomimo wolnej woli. Najczęściej dzieje się to w okresie projektu i prenatalnym, tuż po urodzeniu i do 6 roku życia. Następnie działa na nas szkoła, wychowanie w domu rodzinnym, przekonania przodków, religia. W dalszej kolejności związki w które wchodzimy. I tak tworzą się w umyśle przekonania, które w stanie Theta można zmienić.
Zmiany na poziome duchowym – pomagają uzdrowić duszę z traumatycznych przeżyć i zdarzeń. Poprzez ten poziom można rozwijać się duchowo, podnosić świadomość i nadświadomość oraz wibracje.