Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ADMINISTRATOR”- Firma STUDIO TAŃCA I MUZYKI RYTM z siedzibą w Tychach, ul. Elizy Orzeszkowej 34/38 , wpisany do Ewidencji działalności Gospodarczej, NIP: 6351012486, REGON: 272696924

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz
oferta

Studia podyplomowe

Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci

Przede wszystkim stawiamy na:

 • Wykształcenie praktycznych umiejętności, takich jak: śpiew, taniec, tworzenie ćwiczeń i zabaw rytmicznych, budowanie choreografii dla dzieci, gra na dziecięcych instrumentach perkusyjnych oraz flecie i dzwonkach, nauka tańców narodowych i ludowych. Dla chętnych osób dostępne są wskazówki do rozpoczęcia lub doskonalenia gry na gitarze i fortepianie.
 • Zmianę podejścia do edukacji z teoretycznej na praktyczną, uczenie i wychowanie poprzez działanie, ruch, taniec, muzykowanie, improwizację, metodę projektu.

Oznacza to, że  absolwent potrafi samodzielnie prowadzić zajęcia taneczne, rytmiczne oraz umuzykalniające na wysokim poziomie zarówno pedagogicznym, psychologicznym, muzycznym i ruchowym.
Unikalną wartością jest dostęp do bogatych materiałów edukacyjnych w postaci piosenek i utworów muzycznych, choreografii, projektów, scenariuszy, pomysłów na występy, konkursy, prezentacje artystyczne. Doświadczeni wykładowcy dzielą się wskazówkami metodycznymi, dotyczącymi aktualnego i faktycznego stanu polskiej edukacji muzyczno-ruchowej dzieci.
Każdy słuchacz po ukończeniu 3-semestralnych studiów, w wymiarze 290 godzin zajęć i 60 godzin praktyk, otrzymuje Dyplom uprawniający do prowadzenia zajęć rytmiki i tańca w szkolnictwie powszechnym.
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć, możliwość uczenia się u specjalistów i praktyków oraz sprawne działanie i możliwość skorzystania z wielu promocji i bonifikat.

Zapewniam, że kończąc kierunek „Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci” każdy absolwent odczuje zmianę zarówno w sobie samym, jaki i w podejściu do pracy.  Kierunek ten jest pomocny, a nawet bezcenny, dla każdego nauczyciela pracującego z dziećmi w wieku 3-10 lat.

Rytm

Program:

 1. Piosenka
 2. Dydaktyka i metodyka rytmiki
 3. Taniec współczesny
 4. Tańce narodowe
 5. Tańce w kręgu
 6. Dydaktyka i metodyka tańca
 7. Zasady muzyki
 8. Instrumenty i programy muzyczne
 9. Scenariusze, konspekty, projekty
 10. Dydaktyka i metodyka umuzykalniania

Praktyka (60 godzin)
Więcej informacji pod tym adresem.