Menu

Życiorys artystyczny

obrazek7

AGNIESZKA LOSKA

edukację muzyczną rozpoczęła od nauki gry na fortepianie w wieku 8 lat. Tajniki systemu edukacji muzycznej dzieci zgłębiała w Państwowej Szkole Muzycznej II Stopnia w rodzinnym Poznaniu. Tam, na wydziale rytmiki uczyła się gry na instrumentach, choreografii, świadomości słuchu, głosu, dźwięku, ciała i rytmu. Wyniesione ze szkoły umiejętności improwizacji ruchowej i fortepianowej, nauczyły ją wyrażać muzykę przez ruch. Tuż po zdobyciu dyplomu Nauczyciela Rytmiki została nauczycielką z zamiłowania do dzieci. Miłość okazała się prawdziwa i trwa do dziś.


W roku 1998 Agnieszka Loska ponownie podjęła naukę, poszerzając swoją wiedzę oraz umiejętności o nowe techniki i style tańca. Kończąc 3-letnie Studium Tańca Współczesnego w Poznaniu stała się Instruktorem Tańca Współczesnego. Obcowanie z choreografami z całego kraju i ludźmi, dla których taniec to całe życie, zaowocowało aktywnym tworzeniem i wieloma sukcesami. Powstawały nowe, niepowtarzalne opowieści muzyczno-ruchowe, których głównymi bohaterami były i są do dziś dzieci.


Rok 2001 otworzył całkiem nowy rozdział w życiu muzycznym Agnieszki Loska, ponieważ podjęła studia na Uniwersytecie Śląskim na wydziale Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej. W praktyce, studia przełożyły się na pracę twórczą z dziećmi. Od tego czasu zaczęły powstawać nowe piosenki przeznaczone dla najmłodszych oraz autorskie programy dotyczące prowadzenia zajęć muzycznych dla dzieci, zaakceptowane i zatwierdzone przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Praca magisterska pt. „Rola uroczystości przedszkolnych w emocjonalnych przeżyciach dziecka pięcioletniego” w całości oparta na badaniach, potwierdziła zaangażowanie i próbę zrozumienia wszystkich aspektów przeżywania muzyki przez dzieci.


Tytuł zawodowy Magistra Sztuki nie zakończył poszukiwań. Codziennością muzyczną stało się nieustanne komponowanie piosenek, opracowywanie ruchu i instrumentacji, wymyślanie rozwiązań choreograficznych, tworzenie Warsztatów Wokalno-Tanecznych dla Nauczycieli i wiele, wiele innych zajęć. Zrodziło to potrzebę zgłębienia myśli technicznej, która jak we wszystkich innych dziedzinach życia, weszła na stałe do muzyki. Następnie Agnieszka Loska uczyła się aranżacji i realizacji dźwięku szkoląc się w New Project Production w Warszawie, będąc równocześnie członkiem PSRD (Polskiego Stowarzyszenia Realizatorów Dźwięku).

Skończyła wiele kursów, m. in. Kurs Kwalifikacyjny Choreoterapii, instruktażowy kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży czy kurs Thetahealing: Basic DNA, Advanced DNA, INTUITIVE ANATOMY, GAME OF LIEF, SOUL MATE, MANIFESTING AND ABUNDANCE, WORLD RELATIONS. Wszystkie, nabyte przez wiele lat, umiejętności przekazuje wychowankom przedszkoli oraz nauczycielom na wykładach akademickich, zajęciach rytmiki, tańca, gry na instrumentach, warsztatach oraz w postaci kompozycji, aranżacji i programów autorskich.


W 2014 roku stworzyła program studiów podyplomowych „Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci” i podjęła współpracę jako wykładowca z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

W 2016 roku powołała do życia wydawnictwo RYTM Edukacja Muzyczna, w którym powstają śpiewniki, scenariusze imprez okolicznościowych, poradniki metodyczne dotyczące prowadzenia zajęć z rytmiki, logorytmiki i tańca.


Praca Agnieszki Loska została uhonorowana STELLĄ VIRIUM (GWIAZDĄ MOŻLIWOŚCI) nagrodą dla ludzi, których historia życia, osiągnięć, podejmowanych decyzji i działań w szczególny sposób ukazują i stanowią dowód na wielowymiarowość. Bycie Finalistką Konkursu Stella Virium 2013 w kategorii Edukacja świadczy o jej sile, pięknie i nieograniczonym potencjale. Statuetkę otrzymała za pełnioną misję i wdrażaną w życie ideę nieustannego rozwijania swoich kwalifikacji, czerpania z różnorodnych zasobów swoich możliwości oraz ciągłego przekraczania ograniczeń własnych i otaczającego świata. Potwierdzeniem sukcesu Agnieszki Loska było przyznanie jej tytułu AMBASADORKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET!