Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ADMINISTRATOR”- Firma STUDIO TAŃCA I MUZYKI RYTM z siedzibą w Tychach, ul. Elizy Orzeszkowej 34/38 , wpisany do Ewidencji działalności Gospodarczej, NIP: 6351012486, REGON: 272696924

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz
kilka słów o mnie

Agnieszka Loska

Agnieszka Loska, założycielka
Studio Tańca i Muzyki Rytm.

Wszystkie, nabyte przez wiele lat, umiejętności przekazuję wychowankom przedszkoli oraz nauczycielom na wykładach akademickich, zajęciach rytmiki, tańca, gry na instrumentach, warsztatach oraz w postaci kompozycji, aranżacji i programów autorskich.

Edukacja muzyczna

Edukację muzyczną rozpoczęłam od nauki gry na fortepianie w wieku 8 lat. Tajniki systemu edukacji muzycznej dzieci zgłębiałam w Państwowej Szkole Muzycznej II Stopnia w rodzinnym Poznaniu. Tam, na wydziale rytmiki uczyłam się gry na instrumentach, choreografii, świadomości słuchu, głosu, dźwięku, ciała i rytmu w klasie mgr Teresy Nowak, absolwentki Instytutu Emila Jaques-Dalcroze’a w Genewie. Tuż po zdobyciu dyplomu nauczyciela rytmiki zostałam nauczycielką rytmiki z zamiłowania do dzieci.

1998

Studium Tańca Współczesnego

W roku 1998 ponownie podjęłam naukę, poszerzając swoją wiedzę oraz umiejętności o nowe techniki i style tańca. Kończąc 3-letnie Studium Tańca Współczesnego w Poznaniu stałam się Instruktorem Tańca Współczesnego. Powstawały nowe, niepowtarzalne opowieści muzyczno-ruchowe, których głównymi bohaterami były i są do dziś dzieci.

2001

Studia na Uniwersytecie Śląskim

Rok 2001 otworzył całkiem nowy rozdział w moim życiu muzycznym, ponieważ podjęłam studia na Uniwersytecie Śląskim na wydziale Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej. W praktyce, studia przełożyły się na pracę twórczą z dziećmi. Od tego czasu zaczęły powstawać nowe piosenki przeznaczone dla najmłodszych oraz autorskie programy dotyczące prowadzenia zajęć muzycznych dla dzieci, zaakceptowane i zatwierdzone przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Praca magisterska pt. „Rola uroczystości przedszkolnych w emocjonalnych przeżyciach dziecka pięcioletniego” w całości oparta na badaniach, potwierdziła zaangażowanie i próbę zrozumienia wszystkich aspektów przeżywania muzyki przez dzieci.

Komponowanie piosenek, tworzenie warsztatów
wokalno-tanecznych dla nauczycieli

Tytuł zawodowy Magistra Sztuki nie zakończył poszukiwań. Codziennością muzyczną stało się nieustanne komponowanie piosenek, opracowywanie ruchu i instrumentacji, wymyślanie rozwiązań choreograficznych, tworzenie warsztatów wokalno-tanecznych dla nauczycieli i wiele, wiele innych zajęć. Zrodziło to potrzebę zgłębienia myśli technicznej. Uczyłam się aranżacji i realizacji dźwięku szkoląc się w New Project Production w Warszawie, będąc równocześnie członkiem PSRD (Polskiego Stowarzyszenia Realizatorów Dźwięku). Skończyłam też wiele kursów kwalifikacyjnych z Choreoterapii.

2013

Metoda ThetaHealing

W roku 2013 podjęłam naukę metodą ThetaHealing u Marianny Bartke w Warszawie, posiadam certyfikaty: Basic DNA, Advanced DNA, INTUITIVE ANATOMY, GAME OF LIEF, SOUL MATE, MANIFESTING AND ABUNDANCE, WORLD RELATIONS, DNA 3. Za pomocą tej metody zmieniłam swoje życie i pomagam zmieniać życie innych.

2014

Program studiów podyplomowych

W 2014 roku stworzyłam program studiów podyplomowych „Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci” i podjęłam współpracę jako wykładowca z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Cieszynie. Prowadzę wykłady z Logorytmiki na kierunku studiów podyplomowych z Logopedii w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach.

2016

Wydawnictwo RYTM Edukacja Muzyczna

W 2016 roku powołałam do życia wydawnictwo RYTM Edukacja Muzyczna, w którym powstają śpiewniki, scenariusze imprez okolicznościowych, poradniki metodyczne dotyczące prowadzenia zajęć z rytmiki, logorytmiki i tańca.

2018

 

Studia doktorskie

Rok 2018 przyniósł decyzję o kolejnym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, mianowicie rozpoczęłam studia doktorskie w Akademii WSB na wydziale Nauk Społecznych w dyscyplinie Pedagogika.

Finalistka Konkursu Stella Virium 2013 w kategorii Edukacja

Moja praca została uhonorowana STELLĄ VIRIUM (GWIAZDĄ MOŻLIWOŚCI) nagrodą dla ludzi, których historia życia, osiągnięć, podejmowanych decyzji i działań w szczególny sposób ukazują i stanowią dowód na wielowymiarowość. Bycie Finalistką Konkursu Stella Virium 2013 w kategorii Edukacja świadczy o sile, pięknie i nieograniczonym potencjale. Statuetkę otrzymałam za pełnioną misję i wdrażaną w życie ideę nieustannego rozwijania kwalifikacji, czerpania z różnorodnych zasobów możliwości oraz ciągłego przekraczania ograniczeń własnych i otaczającego świata. Potwierdzeniem sukcesu jest dla mnie przyznanie tytułu AMBASADORKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET.

Poznaj nas

Zespół Rytm

Magdalena Zienkiewicz
Manager Warsztatów

Przede wszystkim jestem mamą cudownego syna Pawła, ”panią” szalonego psa i leniwego kota oraz zapaloną biegaczką. Stawiam na nieustanny własny rozwój. Zawodowo czuję się kobietą biznesu, prowadzę dwie własne firmy, jedną – organizującą i promującą warsztaty edukacyjne, gdzie współpracuję z wyjątkową, wspaniałą i twórczą kobietą jaką jest Agnieszka Loska; oraz drugą związaną z branżą finansową.

T: 881 799 684
E: warsztaty@rytm.edu.pl

Aleksandra Loska
Grafik, twórca efektów wizualnych

Jestem absolwentką grafiki w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach. Moją pasją jest mehendi – sztuka malowania henną, która stała się moim sposobem na życie, najlepsze wzory można zobaczyć na Facebooku i Instagramie (@Loske, @loskkee). Drugim artystycznym zamiłowaniem stały się lalki, tworzenie im nowych osobowości, projektowanie i malowanie. Wspólnie z siostrą tworzymy zgrany duet pod nazwą Enchanterium (@enchanterium na FB i Instagramie).

Marzena Rogalińska
Inicjatorka pierwszych warsztatów, organizatorka warsztatów

Od 20 lat jestem instruktorem i choreografem Klubu Tańca „Madar”. Organizuję Ogólnopolskie Turnieje Tańca. Skończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Prywatnie jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci Dominika i Zuzi. Kocham pracę z dziećmi i młodzieżą, sprawia mi to ogromną radość. Moje motto życiowe: żyj dniem dzisiejszym, tak jak by to był twój ostatni dzień i dziękuj za wszystko co masz.

Grzegorz Kusio
Muzyk, twórca aranżacji muzycznych

Urodziłem się na południu polski w Krynicy Zdrój (Zdroju) gdzie niegdyś koncertował Jan Kiepura. Swoją muzyczną przygodę rozpocząłem w wieku czterech lat, moim pierwszym instrumentem był akordeon, równolegle uczyłem się gry na pianinie. Jestem absolwentem Sądeckiej Szkoły Muzycznej oraz wydziału Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Moje ścieżki muzyczne opisuje się jako: producent, aranżer, akordeonista, Współpracuję z wieloma postaciami polskiej sceny muzycznej m.in. z Jarkiem Janiszewskim (Czarno-Czarni), Krzysztofem Skibą (Big Cyc) czy Rudim Schuberthem (Wały Jagiellońskie). Jestem dumnym tatą ukochanego synka Mikołaja.

Agnieszka Brenzak
Wokalistka

Jestem wokalistką, aktorką scen (Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni, Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu), absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa (wokalistyka jazzowa). Poruszam się swobodnie w wielu stylistykach od muzyki pop po jazz. Brałam udział w wielu konkursach i koncertach na terenie całej Europy jako wokalistka, a także członek Zespołu Pieśni i Tańca „Poloneziaki”. Uczestniczyłam w III edycji programu X-Factor.

Teksty do piosenek powstają dzięki uprzejmości i talentom osób, związanych z zawodem nauczyciela zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach. Poniżej sylwetki autorek tekstów.

Renata Łatanik

Już od 30 lat jestem nauczycielem przedszkola i wszystkim powtarzam, że mam najcudowniejszą pracę na świecie, bo całe życie się bawię i jeszcze mi za to płacą. Ta praca zawsze mnie rozwija i sprawia, że jestem radosną, uśmiechniętą i pozytywną osobą. Uwielbiam sporty, jazdę na nartach, rowerze, pływanie, nurkowanie, jogę, a moją pasją są podróże, które pozwalają mi poznać nowych ludzi i nowe miejsca. Prywatnie jestem mamą dorosłej córki i syna i szczęśliwą babcią mojego wnuka Mikołaja. To on był inspiracją do napisania piosenek dla najmłodszych.

Katarzyna Cetnar

Już kilka lat temu, gdy podejmowałam decyzję o tym, co ma być zawodowym sensem mojego życia, postanowiłam, że chcę pracować z dziećmi i dla dzieci. Nie żałuję. Ten wybór spowodował, że praca stała się moją pasją. W kilku słowach mogę o sobie powiedzieć: twórcza, zaangażowana, ambitna, uśmiechnięta, pozytywnie zakręcona. Kocham sztukę, muzykę, zabawę słowem i najnowsze zdobycze elektroniki użytkowej.

Mirella Bielawska-Gowik

Z wyboru, wykształcenia i rodzinnej tradycji jestem nauczycielką przedszkola. Po niemal trzech dekadach praca z dziećmi, to dla mnie nadal frajda. Przygoda z pisaniem tekstów rozpoczęła się od wierszyków i inscenizacji dla dzieci na różne okazje. Kilkuletnia współpraca z Agnieszką zaowocowała napisaniem wielu tekstów piosenek dla najmłodszych. Prywatnie jestem mamą dorosłego już syna, lubię teatr i komedie romantyczne.

Ana Beatricze Świergolik

Od dziecka marzyłam, aby być nauczycielką, lekarzem, albo piosenkarką! Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że moje marzenia prawie całkowicie się spełniły. Jestem nauczycielką przedszkola i kocham to, co robię. Mogę też realizować swoje piosenkarskie marzenia, bo dzięki Agnieszce mogę tworzyć piosenki dla dzieci. Mam szczęście, bo pracuję w cudownym miejscu i to daje mi prawdziwą satysfakcję. Prywatnie jestem szczęśliwą mężatką i mamą trójki wspaniałych dzieci. Wszystko to sprawia, że moje nastawienie do świata jest pełne optymizmu.

Magdalena Polakowska

Jestem nauczycielką przedszkola obecnie przebywającą na urlopie wychowawczym. Lubię śpiewać, słuchać muzyki ale moją największą pasją jest kino. Mogłabym całymi dniami śledzić losy bohaterów, prowadzić śledztwa, rozwiązywać problemy i śmiać się w głos. Podczas przygotowań do jednego z występów w przedszkolu zabrakło mi piosenki. Usiadłam, napisałam i tak zaczęła się moja przygoda z tekstami. Lubię tworzyć, rymować i słyszeć moje teksty w wykonaniu dzieci. Tekst, muzyka, ruch, wokal, grafika, szkolenie dla nauczycieli i oto w świat lecą kolejne piosenki, muzyczne zabawy i scenariusze.

Laura Maciejewska

Od zawsze czuję się związana z Ziemią Lubuską. Od 25 lat jestem nauczycielką języka polskiego, pasjonatką literatury i sztuki. Założycielką i instruktorką Dziecięcego i Młodzieżowego Teatru Tańca „Afera”. Od kilku lat współpracuję ze Studiem Tańca i Muzyki „Rytm” w Tychach, tworząc scenariusze przedstawień i teksty piosenek. Jestem zwolenniczką kreatywnego nauczania, miłośniczką alternatywnych metod dydaktycznych, prekursorką metody projektów edukacyjnych. Autorką opowiadań literackich i bajek dla dzieci. Ciągle wierzę w powołanie nauczycielskie, którym zostałam obdarowana. Prywatnie mama Eryka i Weroniki.

Joanna Berger

Pracuję w szkole już 29 lat i nie straciłam jeszcze entuzjazmu. Obecnie jestem wychowawczynią świetlicy Samorządowego Gimnazjum w Kożuchowie. Mieszkam na wsi, gdzie mogę uprawiać ogród, hodować koty i psa. Moją pasją jest sztuka, rękodzieło, książki, spacery, turystyka górska. Chciałabym mieć więcej czasu, bo tyle interesujących rzeczy jest do zrobienia. Lubię uczyć się nowych technik plastycznych z internetowych tutoriali.

Daria Moćko-Sacka

Jestem nauczycielką w Przedszkolu nr 2 w Mikołowie. Ukończyłam edukację wczesnoszkolną z wychowaniem przedszkolnym oraz podyplomowo nauczanie języka angielskiego. Moją pasją jest muzyka i to głównie przez nią staram się rozwijać potencjał swoich wychowanków. Wierzę, że w edukacji najważniejsza jest twórczość w każdej postaci. W przedszkolu prowadzę zajęcia muzyczne. Prywatnie jestem mężatką i mamą 8-latka.

Aneta Geitz

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego, absolwentką filologii germańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Prywatnie jestem mężatką, mamą dwójki dzieci. Pasjonuję się językami obcymi, szczególnie językiem niemieckim, którym biegle władam. Uwielbiam podróże, podczas których fascynuję się ludźmi oraz krajobrazami zarówno wielkomiejskimi jak i naturalnymi, co uwieczniam na fotografiach. W pracy z dziećmi najchętniej rozwijam ich i swoją inwencję twórczą poprzez działania plastyczne, muzyczne i taneczne.

Anna Marczak

Do 22 roku życia związana byłam z osiedlem Tysiąclecia w Katowicach, gdzie mieszkałam i spędzałam wolny czas. Tam też rozpoczęłam swoją karierę zawodową obejmując wychowawstwo 1 klasy w szkole podstawowej, której byłam absolwentką. Potem była przygoda z korporacją, dwa banki oraz spółka, dzięki której rozwinęłam umiejętności trenersko-managerskie. Ukończyłam studia podyplomowe z coachingu które pozwoliły mi na spojrzenie nie tylko na innych, ale i na siebie, a obecnie studiuję „Rytmikę i taniec” w Akademii WSB. Życie zatoczyło pętlę – wróciłam do pracy z dziećmi. Pracuję jako nauczyciel w Przedszkolu Muzycznym w Tychach. Znalazłam miejsce na ziemi, mieszkam z mężem w Tychach. Mamy dwa psy – Sonię oraz Lucka.