Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ADMINISTRATOR”- Firma STUDIO TAŃCA I MUZYKI RYTM z siedzibą w Tychach, ul. Elizy Orzeszkowej 34/38 , wpisany do Ewidencji działalności Gospodarczej, NIP: 6351012486, REGON: 272696924

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz
warsztaty muzyczne dla nauczycieli

Marzenia do spełnienia cz II

Rytm

RYTM Studio Tańca i Muzyki Agnieszka Loska
zaprasza na 3 warsztaty w 1:

1.  Warsztat „MARZENIA DO SPEŁNIENIA”
2.  Dodatek taneczny „W TAŃCU NAJWESELEJ”
3.  Bajka z piosenkami „PRZYGODY MISIA TUFIEGO”

KAŻDA CZĘŚĆ WARSZTATÓW ZAWIERA OPIS W POSTACI KSIĄŻKI ORAZ PŁYTĘ CD

 1. MARZENIA DO SPEŁNIENIA” – zestaw 16 piosenek wraz z pomysłami ruchowymi oraz instrumentalnymi dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Pomysły muzyczne na cały rok szkolny, korelujące z kalendarzem edukacyjnym.
 2. „W TAŃCU NAJWESELEJ – warsztat tańca nowoczesnego (4), ludowego (5) i impresji bożonarodzeniowych (6) dla dzieci, do wykorzystania na scenie i występach publicznych.

3. „PRZYGODY MISIA TUFIEGO” – bajka o przygodach misia Tufiego autorstwa Anny Marczak, bajkaprzeplatana piosenkami, przy których można zatańczyć i zrobić przerywniki ruchowe.

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli przedszkola
 • nauczycieli klas I-III szkół podstawowych
 • pracowników świetlicy
 • osób zajmujących się szeroko rozumianą edukacją dzieci

Uczestnik po szkoleniu uzyska wiedzę, w zakresie:

 • aktualnych metod pedagogicznych w zakresie sztuki muzycznej
 • metod realizacji podstawy programowej dotyczącej „zadań przedszkola”
 • metod realizacji podstawy programowej dotyczącej „osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego”
 • zasad scenicznych przy tworzeniu imprez okolicznościowych zarówno w przedszkolu, szkole jak i poza placówką (teatr, dom kultury, scena)

Uczestnik po szkoleniu nabędzie umiejętności, w zakresie:

 • nauczania swoich podopiecznych 26 piosenek oraz 15 tańców
 • tworzenia układów ruchowych do piosenek
 • tworzenia instrumentacji do piosenek
 • doboru rekwizytów do utworów muzycznych
 • organizacji dzieciom atrakcyjnych zajęć muzycznych

Uczestnik po szkoleniu nabędzie kompetencje,

w zakresie:

 • wokalnym i tanecznym
 • improwizacji ruchowej
 • instrumentacji na dziecięcych instrumentach perkusyjnych i dzwonkach

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje

MATERIAŁY WARSZTATOWE:

 1. „MARZENIA DO SPEŁNIENIA
 • książka ze słowami 16 piosenek oraz opisem ruchu i instrumentacji do piosenek
 • płyta CD
 • zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach
 1. „W TAŃCU NAJWESELEJ”
 • opisy 15 choreografii w formacie A4
 • płyta CD
 • zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach
 1. „PRZYGODY MISIA TUFIEGO”
 • Bajka Anny Marczak w formie książki
 • płyta CD z piosenkami do bajki
 • teczka
 • mini niespodzianka

Spis piosenek

 1. „Marzenia do spełnienia” – sł. i muz. Agnieszka Loska (17)
 2. „Przyszła jesień” – sł. Magdalena Polakowska, muz. Agnieszka Loska (18)
 3. „Domek w górach” – sł. Renata Łatanik, muz. Agnieszka Loska (19)
 4. „Walczyk na niepodległość” – sł. Laura Maciejewska, muz. Agnieszka Loska (20)
 5. „Za oknem biało” – sł. i muz. Agnieszka Loska (21)
 6. „Bałwan kule ma” – sł. i muz. Agnieszka Loska (22)
 7. „Pierwsza gwiazdka” – sł. Renata Łatanik, muz. Agnieszka Loska (23)
 8. „Zimowy spacer z dziadkami” – sł. Magdalena Polakowska, muz. Agnieszka Loska (24)
 9. „Moje serce” – sł. Magdalena Polakowska, muz. Agnieszka Loska (25)
 10. „Strach ma wielkie oczy” – sł. Laura Maciejewska, muz. Agnieszka Loska (26)
 11. „Wiosno, pomaluj nam świat” – sł. Magdalena Polakowska, muz. Agnieszka Loska (27)
 12. „Wesołe słoniątko” – sł. i muz. Agnieszka Loska (28)
 13. „Kwiaty dla mamy” – sł. i muz. Agnieszka Loska (29)
 14. „Hop, hop” – sł. Magdalena Polakowska, muz. Agnieszka Loska (30)
 15. „Gama” – sł. i muz. Agnieszka Loska (31)
 16. „Letni czas” – sł. Magdalena Polakowska, muz. Agnieszka Loska (32)
Rytm

W TAŃCU NAJWESELEJ – to jak zwykle niespodzianka taneczna. Znajda się tu tańce nowoczesne, zimowe i ludowe.

 

215 zł

Oświęcim

al. J Słowackiego 8
Przedszkole nr 7
Czas trwania: 4 godz.
Październik 22, 2019 16:30

Do pobrania

Regulamin

Masz pytania dotyczące warsztatów?

Manager

Magdalena Zienkiewicz
T: 881 799 684
E: warsztaty@rytm.edu.pl

Zadzwoń